17 maj 2004
...i väntan på bussen -kan det bli mer romantiskt...