1 mars 2007
...behandling för oss som småäter...
Minsta tandkrämstuben -som jag någonsinn sett... Min kompis hade bunkrat upp sådana under Singapore-flighten. Snodd på behov att använda Macroobjektiv :)